O kampani


Proti ztrátě paměti pořádá již pošesté společnost Člověk v tísni. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost a tím doplňuje dlouhodobý vzdělávací projekt Příběhy bezpráví, který seznamuje mladé lidi s moderní československou historií, zejména pak s obdobím komunismu.

Hlavním smyslem letošní kampaně je připomenout a oslavit 25. výročí odchodu posledního sovětského okupačního vojáka z našeho území a v souvislosti s tím zároveň upozornit na to, že současné Rusko vede nepřátelskou politiku směrem k České republice i Evropské unii.

V tomto případě nepoužívá vojenskou techniku, ale tajné služby a masivní propagandu. Vměšuje se do vnitřních záležitostí suverénních států a podporuje populisty a xenofoby, kteří k naplnění takových cílů mohou přispět. I řada našich politiků přitom nepokrytě pomáhá zájmům Moskvy, mnozí další politici a osobnosti veřejného života nedovedou zaujmout principiální stanovisko k ruskému jednání. Zřetelným snahám o posilování ekonomického vlivu Ruska v České republice pomáhají i někteří čelní představitelé podnikatelské sféry a státní správy.

Základní myšlenku kampaně vyjadřuje memorandum, které je k dispozici zde. Jednotlivcům i organizacím, kteří budou mít zájem ve svém okolí o ruském vlivu informovat, zdarma poskytneme plakáty letošní kampaně, noviny s informačními texty o ruském vlivu v České republice nebo dokumentární filmy.

Kampaň Proti ztrátě paměti je finančně podpořena grantem z Magistrátu hlavního města Prahy (fotografická výstava a filmové projekce). Další části kampaně jsou financovány z darů českých firem a soukromých dárců. 

Partneři


Mediální podporaOrganizátor


Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2

E-mail: info@pribehybezpravi.cz 
Web: www.jsns.cz, www.pribehybezpravi.cz

 

Realizační tým


Karel Strachota - ředitel Jednoho světa na školách

Karel Strachota

ředitel Jednoho světa na školách
Kateřina Saparová - koordinátorka projektu

Kateřina Saparová

koordinátorka projektu
Linda Šilingerová - produkční

Linda Šilingerová

produkční
Terezie Koláčková - koordinátorka webu

Terezie Koláčková

koordinátorka webu
Kateřina Čadilová - koordinátorka regionů

Kateřina Čadilová

koordinátorka regionů
Lída Součková - komunikace s médii

Lída Součková

komunikace s médii
Filip Šebek - komunikace s médii

Filip Šebek

komunikace s médii

Odkazy na předchozí ročníky Dne Příběhů bezpráví


Kampaň Proti ztrátě paměti 2014

Kampaň Proti ztrátě paměti 2013

Den Příběhů bezpráví 2012

Den Příběhů bezpráví 2011