Tržiště paměti, pietní průvod i projekce v Národním divadle. Podívejte se na snímky do sekce Fotogalerie
27. června uplynulo 63 let od popravy M. Horákové
11 kapitol o komunistických časech. Nahlédněte do sekce Brožura

Českou společnost jako by v posledních letech postihovala ztráta paměti. Čím dál silněji se prosazuje smířlivý pohled na naši komunistickou minulost, zločinná podstata tehdejšího režimu upadá v zapomnění. Proto chceme při příležitosti výročí popravy dr. Milady Horákové znovu připomenout, jak se komunistická ideologie (nejen u nás) projevila v praxi. Trvalý antikomunistický postoj považujeme za stejně důležitý jako například antinacismus nebo antirasismus. Zároveň chceme vzdát úctu všem obětem a aktivním odpůrcům komunistického režimu.

Přečtěte si celé memorandum

Aktuality28.06.2013
Připravujeme další akci: 9. ročník Měsíce filmu na školách

Projekt Příběhy bezpráví, organizátor kampaně Proti ztrátě paměti, se moderním československým dějinám věnuje dlouhodobě. Další velkou akcí bude Měsíc filmu na školách, který se uskuteční v listopadu 2013.  Žáci a studenti mají v jeho rámci možnost podívat se zdarma na jeden film z nabídky dokumentárních snímků přibližujících moderní československé dějiny. Loni se Měsíc filmu na školách věnoval tematice normalizace. Letošní filmy budou průřezově pokrývat nejdůležitější etapy našich moderních dějin (holocaust, perzekuce 50. let, rok 1968 a normalizace).

 

Do této akce, která letos proběhne již podeváté, se každoročně zapojují stovky základních a středních škol z celé České republiky. V roce 2012 se projekcí a besed s pamětníky zúčastnilo více než 33 000 studentů.

 

Do Měsíce filmu na školách se svou školou můžete zapojit i vy! Podrobnější informace najdete na webových stránkách Příběhů bezpráví.Zobrazit více
28.06.2013
Kampaň Proti ztrátě paměti vyvrcholila v Praze na Tylově náměstí

Podívejte se, jaká byla kampaň Proti ztrátě paměti: přečtěte si závěrečnou zprávu (pdf, 3 MB).

 

Kampaň Proti ztrátě paměti vyvrcholila ve čtvrtek 27. června 2013 Tržištěm paměti, které se konalo v místě pravidelných farmářských trhů na pražském Tylově náměstí.

 

Tržiště se zúčastnilo přes 40 pamětníků perzekucí 50. let i normalizace, kteří se s širší veřejností podělili o své životní zkušenosti s komunistickým režimem. O svých osudech v 50. letech vyprávěli například Augustin Bubník, Dalibor Coufal, Leo Žídek, Marie Janalíková, Hana Krsková-Dvořáková nebo Naděžda Kavalírová. Normalizační dobu přiblížili například Václav Malý, Karel „Kocour“ Havelka nebo Věra Roubalová.

 

S pamětníky rozmlouvaly i dvě desítky veřejně známých osobností, například Bára Hrzánová, Václav Marhoul, Jan Přeučil či Helena Třeštíková.

 

Ve stejný den, tedy 27. června, kdy uplynulo 63 let od popravy Milady Horákové, se uskutečnila také speciální filmová projekce v pražském Národním divadle. Promítal se film Milana Maryšky Ztráta paměti, který zhlédlo 900 studentů základních a středních škol z Prahy a středních Čech.

 

Po projekci se studenti vydal na symbolický pochod centrem města, který završili minutou ticha na Tylovo náměstí u Tržiště paměti.

 

Kampaň měla výraznou odezvu také na internetu. K memorandu Proti ztrátě paměti se připojilo 2 505 signatářů různého povolání a věku. Signatáři pocházejí nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí (například z Amsterdamu, Bruselu, ale i z USA apod.). Memorandum podepsalo také více než 50 veřejně známých osobností, mezi jinými Dan Bárta, Jiří Bartoška, Soňa Červená, Gabriela Osvaldová, Ester Kočičková, Theodor Pištěk nebo Marie Rottrová.

 

Na Facebooku se ke kampani připojilo přes 3 200 lidí.

 

V rámci kampaně se uskutečnilo také 53 akcí v regionech, které zorganizovaly školy, neziskové organizace i jednotlivci.

 

Do kampaně se zapojilo i přes 20 firem a institucí, mimo jiné internetové knihkupectví Kosmas, které jako e-knihu vydalo brožuru O komunistických časech.

 

Ke streamu byly pro širokou veřejnost na webových stránkách jsns.cz zpřístupněny filmy Ztráta paměti (Milan Maryška / 2000 / 60 min.) a České děti (Karel Strachota / 2012 / 38 min.).

 

Děkujeme všem, kteří se do kampaně zapojili!Zobrazit více
27.06.2013
Přečtěte si brožuru O komunistických časech online, stáhněte si ji v pdf nebo jako e-knihu

Bylo za komunismu vše levnější? Měl skutečně každý kde bydlet? A musel být v KSČ každý, kdo chtěl dobrou práci? I na tyto otázky odpovídá brožura O komunistických časech, kterou si můžete přečíst zde na webu v sekci Brožura (kde je ke stažení i v pdf) nebo stáhnout zdarma jako e-knihu na stránkách internetového knihkupectví Kosmas.Zobrazit více

Připojili se


Jenny Nowak, redaktorka a spisovatelka

Ač je to k nevíře, poslední dobou slýchám: „Až to tady zase vezmeme do ruky, potáhnete opět do lágrů, kam patříte.“ Ti lidé to myslí vážně. Politologové sice ujišťují, že se to už nikdy opakovat nemůže, ale skutečnost, že KSČ (stále stejná, až na to připojené M) je podle průzkumů druhou nejsilnější stranou v zemi, se mi zdá alarmující a úděsná. A vzbuzuje ve mně obavu, že když nebudeme nahlas mluvit o tom, co komunistická zvůle způsobila, můžeme se taky dočkat toho, že nám mlčet opět přikáže zákon.

Zobrazit více
Jiří Bartoška, herec

Říká se, že pokud nepřijmeme svou minulost, nemáme budoucnost. Naše minulost – minulost této země, tohoto národa i každého člověka – je minulostí, v níž se malé osobní radosti dělily o prostor s pokrytectvím, lží, nesvobodou, ale i represemi, vraždami, ponižováním lidské důstojnosti či nucenou ztrátou domova. Byla to naše minulost, kterou nechceme nikdy opakovat, a právě proto na ni nesmíme zapomínat!

Zobrazit více
Jiří Menzel, režisér

Je třeba stále připomínat, co způsobila v naší zemi diktatura proletariátu, protože část starší populace trpí ztrátou paměti a velká část mladší populace dějiny ignoruje a vystavuje se tak nebezpečí dalších diktatur.

Zobrazit více

Podpořte nás

V rámci programu Jeden svět na školách již devátým rokem přispíváme k výchově demokraticky smýšlejících, zodpovědných a zdravě sebevědomých občanů vzdělávacím a osvětovým projektem Příběhy bezpráví.

Mladým lidem v rámci školní výuky i mimo ni zprostředkováváme informace o moderních československých dějinách, zejména o období 2. světové války a komunistického Československa. Základním východiskem přitom zůstává sdělení, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a že je třeba o ně stále pečovat.

Pokud je podle Vás důležité, aby se mladí lidé mohli dozvídat více o našich moderních dějinách a hodnotách demokracie, kriticky o nich přemýšlet a utvářet si svobodně svoje názory a postoje, můžete nás podpořit zasláním daru na č.ú. 76327632/0300, var. symbol 111. Velice rádi Vám pošleme potřebné informace, včetně daňového potvrzení o poskytnutí daru, e-mailem nebo poštou, obracejte se na karolina.puttova@jsns.cz.